TJÄNSTEHUND

Narkotikahundarna Bosse, Doris och Joy


Många av patienterna inom rättspsykiatrin har missbruksproblem, kanske så många som 60 procent. Naturligtvis är säkerheten rigorös, men det går inte att helt stänga ute drogerna. Den bästa metoden att hålla miljön ren från droger, är att ha tränade narkotikahundar.


- Bosse: Tjh Narkotika/ Vapen

- Doris: Pågående utbildning av Tjh Narkotika/ Vapen

- Joy: Pågående utbildning av Tjh Narkotika/ Vapen
Meriter